O NAMA

 

Kamen temeljac dobrovoljnom vatrogastvu u Žrnovnici krajem 1976. godine postavio je Vatrogasni savez srednje Dalmacije u Splitu, a njihovu inicijativu ubrzo zdušno prihvaća i Mjesna zajednica Žrnovnica.

Krajem iste godine, iz tih je početaka utemeljen Inicijativni odbor za formiranje DVD-a koji su sačinjavali: Tomislav
Aljinović Rus – predsjednik, Dragutin Aljinović, Ivan Aljinović Firma, Tonči Amižić, Stipe Barbarić, Joško Javorčić, Špiro Javorčić, Lenko Kovačić, Zdenko Peričić, Martin Marin (s Kamene) i Ivan Roguljić Sudac.

Inicijativni odbor sve je zacrtane zadatke obavio vrlo brzo i efikasno, tako da je već u veljači 1977. godine sve bilo
spremno za Osnivačku skupštinu Dobrovoljnog vatrogasnog društva “Žrnovnica”, koja je u prostorijama mjesnog kina u centru mjesta održana 22. veljače 1977. godine. Osnivačkoj skupštini prisustvovalo je šezdeset članova.

Tom prilikom izglasan je i prvi Upravni odbor kojeg su sačinjavali:

Tomislav Aljinović Rus – prvi predsjednik,
Boris Barbarić Šilo – prvi tajnik,
Zdenko Peričić – prvi zapovjednik,
Tonči Amižić – prvi blagajnik

te članovi Dragutin Aljinović, Špiro Javorčić, Ante Aljinović,
Mijin, Ivan Aljinović Firma, Špiro Aljinović, Lovre Barbarić,
Nenad Marin, Nedjeljko Marin, Blaženko Domljanović,
Stipe Barbarić i Ivo Stipica.

Na taj način i Žrnovnica je, 113 godina nakon osnivanja prvog dobrovoljnog vatrogasnog društva na tlu današnje Hrvatske u Varaždinu te 94 godine nakon osnivanja prvog Društva u Dalmaciji, odnosno Splitu, konačno dobila i svoje vatrogasno društvo. Zadaća i ciljevi Društva opisani su već kroz prvi članak prvog Statuta našeg DVD-a gdje stoji da je Društvo “stručna vatrogasna organizacija udruženih građana u kojoj oni, ostvarujući društvenu samozaštitu, razvijaju humanu aktivnost zaštite života ljudi i imovine od požara i drugih elementarnih nepogoda”.

 

Ciljevi Društva:

unapređenje sustava zaštite od požara i vatrogastva na području djelovanja/odgovornosti Društva, učinkovita provedba vatrogasne djelatnosti na području djelovanja/odgovornosti Društva, pripremanje vatrogasnog sustava za sudjelovanje u sustavu zaštite i spašavanja, kontinuirano pomlađivanje, osposobljavanje, usavršavanje i uvježbavanje članstva, aktivnosti u pogledu podizanja razine vatrogasne kulture u lokalnoj samoupravi, promicanje značaja dobrovoljnog vatrogastva, razvijanje pozitivnih ljudskih vrijednosti poput solidarnosti, požrtvovnosti, nesebičnosti i prijateljstva.

 

Djelatnost Društva: 

gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama,  provedba poslova kontrole nad provedbom propisanih mjera zaštite od požara, uključivanje u sustav zaštite i spašavanje prilikom velikih nesreća i katastrofa , osposobljavanje i usavršavanje članova temeljem važećih propisa,  provedba teorijske nastave i praktičnih vježbi temeljem važećih propisa,  organizacija pokaznih vježbi i prezentacija,  promidžbene aktivnosti, o promicanje vatrogastva kao stručne i humanitarne djelatnosti, provedba preventivnih pregleda,  rad s vatrogasnom mladeži i podmlatkom, rad s natjecateljskim desetinama,  organizacija savjetovanja i seminara, organizacija kulturnih, sportskih, i drugih aktivnosti,  sudjelovanje u aktivnostima u zaštiti okoliša;  promicanje i zastupanje zajedničkih interesa svojih dlanova, dodjela strukovnih priznanja i predlaganje dodjele javnih priznanja za svoje zaslužne članove,  suradnja s tijelima jedinica lokalne uprave i samouprave, poduzećima, sredstvima javnog priopćavanja, udrugama i drugim organizacijama radi unaprjeđivanja vatrogastva i zaštite od požara, organizacija i provedba drugih aktivnosti potrebnih za ostvarivanje ciljeva Društva.